संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्‍वर माऊली आणि जगद्गुरू तुकाराम महाराज यांच्या विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकणारे दत्तात्रेय गायकवाड यांचे चिकित्सक पुस्तक.

Buy Vidnyanmurti Dnanoba Tukoba online at Chaprak Bookstore & written by Dattatraya Gaikwad

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्‍वर माऊली आणि जगद्गुरू तुकाराम महाराज यांच्या विज्ञाननिष्ठ दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकणारे दत्तात्रेय गायकवाड यांचे चिकित्सक पुस्तक.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *